news

Խաչիկ Տէր Ղուկասեան մասնագիտացած ըլլալով միջազգային յարաբերութիւններու մէջ իր նիւթը սկսաւ հպանցիկ ակնարկ մը նետելով յետարդիական տեսութեան վրայ: Խօսելով արդիականութիւն եզրին մասին` ան անդրադարձաւ 2016-ին տեղի ունեցած երկու իրադարձութիւններու: Առաջինը 23 Յունիսին Մեծն Բրիտանիոյ մէջ հանրաքուէն էր, որ ծանօթ է «Պրեքզիթ» անունով: Բրիտանացի քաղաքացիներ քիչ համեմատութեամբ քուէարկեցին, որ Մեծն Բրիտանիան Եւրոպական Միութենէն դուրս գալու գործընթացը սկսի: Երկրորդը` հոկտեմբեր ամսուն Միացեալ Նահանգներու մէջ Տոնալտ Թրամփի նախագահ ընտրութիւնն էր: Այս երկու իրադարձութիւններուն լոյսին տակ ընթացիկ օրաթերթերը ազատական համաշխարհային կարգի տագնապի ահազանգը հնչեցուցին: Ապա ան հարցադրում մը կատարեց, որ արդեօք այսօր աւարտա՞ծ է այս տագնապը: Արդիականութեան յառաջացուցած տագնապներէն մէկն է դրամատիրութիւնը: Ան նշեց, որ եթէ Մեծն Բրիտանիան դուրս գայ Եւրոպական Միութենէն, անիկա կը սկսի մասնատուիլ եւ կը քայքայուի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment